Opstap

Opstap is een kinderwerkmethode voor het werk in de kerk met kinderen van 3 tot en met 6 jaar.

De methode Opstap wil:

  • met jonge kinderen de opstap maken naar de kerkdienst;
  • verdieping aanbrengen binnen de oppasdienst/crèche.

Opstap biedt een compleet pakket met voor iedere week een bijbelprogramma of een ingroeiprogramma. Door middel van de bijbelprogramma’s kunnen leidinggevenden een kort programma volgen met de kinderen wat bestaat uit het Opstaplied zingen, een introductie met handpop Rik, een bijbelverhaal, wat zingen en bidden en een eenvoudige verwerking in creatieve vorm of in spelvorm.

De ingroeiprogramma’s bieden ideeën en vormen om de kinderen kennis te laten maken met de kerk. Op een eenvoudige manier wordt gesproken met de kinderen over dingen die in de kerk gebeuren, zoals bidden, zingen en de wet lezen, maar ook het avondmaal, de doop en belangrijke personen uit de kerk (dominee, ouderling, koster) komen aan bod.

De oudste kinderen in de crèche en de kinderen die uit de kerk komen tijdens de collecte (rond 10.30 uur), worden door iemand van de leiding opgevangen in de hal van de Hoeksteen, waarna ze gezamenlijk naar de bovenzaal gaan voor Opstap. De kinderen blijven hier tot de dienst is afgelopen en ze weer kunnen worden opgehaald door hun ouders(s)/verzorger(s).

Heeft u vragen of opmerkingen, ons e-mailadres is crechehervormdmiddelharnis@gmail.com.

Het crèche team

Annemieke Kamp

Contactpersoon crèche