Geschiedenis van de Grote of St. Michaëlskerk

Orgel

De vroegste berichten over een orgel dateren uit 1550 als vermeld wordt dat de kerkmeesters een legaat van Cornelis Hendrikszoon ontvangen hebben om een orgel te laten bouwen. Dit orgel werd gebouwd te Antwerpen.  Zowel de archieven van de kerkvoogdij als die van de diaconie vermelden over de volgende periode niets over zaken die met een orgel te maken hebben.

In 1861 besluit de kerkvoogdij weer een orgel te kopen, nadat de voorzitter en de secretaris van de Kerkvoogdij het nieuwe orgel van de Rooms Katholieke Kerk hebben gezien. De firma Vollebregt doet prijsopgave, maar de kerkvoogdij vindt het te duur. De firma biedt vervolgens het oude orgel uit de Hervormde Kerk te Geertruidenberg aan voor F 700  Dit orgel was in 1750 door de firma Bätz te Utrecht gebouwd voor de Franse Kerk te Heusden. Tot 1877 doet dit dienst.

Het geheel werd geplaatst op een galerij achterin het koor. Al in 1876 maakt organist J.H. Bastiaans van de Grote kerk te Haarlem op verzoek van de kerkvoogdij een rapport op over de toestand van het orgel en concludeert dat het totaal ongeschikt is om de gemeentezang te begeleiden. Hij adviseert om een nieuw orgel aan de tegenoverliggende zijde, dus boven de toreningang, te plaatsen.

De keuze van de kerkvoogdij valt op een Maarschalkerweerdorgel dat in 1842 was gebouwd voor de St. Willibrorduskerk te Utrecht. De vraagprijs was f 2500. In 1877 werd het orgel, evenals het vorige, geplaatst in het koor. Het had twee klavieren, maar nu met vrij pedaal.  Het oude orgel werd in 1878 voor f 550 verkocht aan de hervormde gemeente van Mijnsheerenland, waar het in gerestaureerde vorm nu nog steeds dienst doet.  Bij de brand van 1904 werd het fraaie Maarschalkerweerdorgel verwoest.  Weer moest een ander orgel worden aangeschaft. Via de architect, dhr. Verheul, werd een orgel aangeschaft van de firma Maarschalkerweerd, dat voordien dienst deed in de Princessekerk.  Na de brand in 1948 moest er dus weer worden uitgekeken naar een nieuw orgel. De keuze viel nu op de firma Leeflang. Het orgel dat nog steeds dienst doet, heeft drie klavieren, 43 stemmen en 3200 pijpen

In de zomer van 2015 werd het orgel van de Gereformeerde Gemeente te Stad aan het Haringvliet aangekocht, gebouwd door Fama en Raadgever. Het aankoopbedrag werd door een gemeentelid geschonken. Op 13 november 2015 werd het na een grondige restauratie officieel in gebruik genomen als koororgel en kreeg het een definitieve plaats in het koor van de kerk.

Een uitgebreide beschrijving van de orgels is te lezen op de pagina over de orgels.

In november 2018 werd door een particulier een vleugel geschonken aan de kerk. Na een grondige opknapbeurt kreeg deze een plaats in het koor.