Lieve gemeenteleden,

De vergrijzing neemt toe en dat zien we ook in onze gemeente. Veel ouderen ervaren eenzaamheid, met name omdat ze weinig bezoek krijgen. Als gemeente van Jezus Christus kunnen we elkaar hierin tegemoetkomen.

Ook zijn er regelmatig  hulpvragen vanuit de gemeente voor o.a. boodschappen doen, licht huishoudelijk werk (niet structureel), rijden met hulpvragers, maaltijd koken etc…

Zou u/jij willen helpen om al die (toekomstige) hulpvragen te kunnen beantwoorden? Kruis maar aan wat het dichtst bij uw/jouw capaciteiten, talenten en mogelijkheden ligt.