Het is fijn om te zien hoe er in ook in onze gemeente naar elkaar omgezien wordt en dat we elkaar bijstaan en helpen op de momenten waarop dat nodig is. Dit is ook wat Jezus ons geleerd heeft en wat Paulus in zijn brieven ook aan de gemeente schrijft: Draagt elkaars lasten.

Mocht u om wat voor reden dan ook hulp kunnen gebruiken of bezoek willen van een broeder of zuster,  of kent u iemand die hulp kan gebruiken maar het lastig vindt om die hulp te vragen dan mag u contact opnemen met één van de vrijwilligerscoördinatoren. Zij zijn te bereiken via e-mail  helpendehanden@hervormdmiddelharnis.nl of telefonisch via 06-10892998. De coördinatoren stellen zich hier voor in een voorstelrondje.

We zijn blij en dankbaar dat zovelen zich al aangemeld hebben voor onze helpendehanden dienstverlening binnen de gemeente. We willen deze vorm van praktische naastenliefde graag continueren en eventueel uitbreiden. Alle hulpvragen die er binnenkomen worden gecoördineerd door de coördinators. Zij zorgen dat degene die hulp vraagt gekoppeld wordt aan iemand die zich opgegeven heeft om deze hulp te verlenen. Het is wel zo dat het om tijdelijke hulp gaat, met een maximum van ongeveer zes weken. Dus tijdelijke huishoudelijke hulp na een operatie bijv. Als het structureel wordt dan verwijzen we u door naar plaatselijke instanties als thuiszorg en HomeInstead..

Bezoeken van alleenstaanden en eenzamen is wel structureel en langdurig. Dit willen we graag als gemeente op ons nemen. 

Zoals u zult begrijpen kunnen we altijd nieuwe vrijwilligers gebruiken, zowel jong als oud. Iedereen mag zich voor verschillende diensten aanmelden, iets waar je goed in bent en plezier in hebt.

U kunt hier het aanmeldformulier downloaden om u aan te melden als vrijwilliger. Dit formulier kunt u per e-mail sturen naar helpendehanden@hervormdmiddelharnis.nl of inleveren bij één van de coördinatoren.

Uw gegevens worden vertrouwelijk behandeld.