Geschiedenis van de Grote of St. Michaëlskerk

De Watersnoodramp van 1953

Bij de bewoners van Zuid-West Nederland staat dit jaartal in hun geheugen gegrift. In de nacht van 1 februari trof een grote overstroming dit gebied. Ook Middelharnis behoorde bij de getroffen dorpen. In Middelharnis en Sommelsdijk was men bang dat de deuren van de schutsluis het zouden begeven. Tegen 2 uur begon het havenhoofd onder te lopen en al snel daarna moest men de sluis verlaten.

Omstreeks die tijd sloegen de golven al over de Van Pallandtsdijk en nog voor half vier ’s nachts brak deze dijk door. Daarna volgde een aanval op de dijken van de Brienenspolder en de Oostplaat Flakkee. Half vijf vormde zich in de Oostplaat een vloedgolf die het Oostervoorgors teisterde. En tegelijk liep de Johannespolder onder. Via een gat in de Havendijk en door overstortend water steeg de waterstand in de haven snel. Door snel zandzakken neer te leggen in de Voorstraat wist men te voorkomen dat Middelharnis al voor de morgen onder water zou staan. Later gebeurde dit toch op verschillende plaatsen zoals onderstaande foto’s laten zien. In Middelharnis verdronken 16 personen 11 volwassenen en 5 kinderen.