Cursus Geestelijke Vorming

In 1980 is onze cursus geestelijke vorming gestart, toen nog in de oude CSG Prins Maurits. De eerste jaren werden in twee groepen onderwerpen behandeld door eigen gemeenteleden. Op de duur bleek dat een te zware belasting te zijn voor de inleiders. Er werd toen gekozen voor de huidige vorm: predikanten uit verschillende kerken werden gevraagd om een avond te verzorgen. Het betreft predikanten uit de Hervormde kerk (PKN), Christelijk Gereformeerde kerk en Gereformeerde Gemeente.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Hoeksteen, Ring 13 te Middelharnis. Aanvang is steeds om 20.00 uur. Voordat de avond begint, is er gelegenheid on koffie te drinken. Per bijeenkomst wordt een bedrag gevraagd van € 4.-.  De stuurgroep is er ook nu weer in geslaagd u een programma voor het komende winterseizoen te bieden. In dit verband willen we graag als stuurgroep ook een zorg met u delen, namelijk de opkomst die heel geleidelijk afneemt. We doen als stuurgroep een dringend beroep op u om eens te komen luisteren. U krijgt er vast en zeker geen spijt van. Het contact adres is: A. Westerhuis, tel. 0187-484221 of e-mail a.westerhuis@xs4all.nl

Seizoen 2019-2020

We wijzen u er ook op, dat de lezingen ook via de kerkradio te beluisteren zijn. Ook kunt u ze terugvinden op de website van onze gemeente. Mogelijkheden genoeg. Heel gevarieerd en zeker goed om de data in uw agenda te noteren. Het is als volgt samengesteld (alles onder het voorbehoud van Jacobus):
Datum Preker Onderwerp
17 februari 2020 Dr. M. Klaassen, Hervormd predikant in Arnemuiden “Een veel belovende God”
9 maart 2020 Ds. A. D. Fokkema, Chr. Gereformeerd predikant in Kerkwerve. “Het Ambt”

A. Westerhuis

Contactpersoon