Cursus Geestelijke Vorming

In 1980 is onze cursus geestelijke vorming gestart, toen nog in de oude CSG Prins Maurits. De eerste jaren werden in twee groepen onderwerpen behandeld door eigen gemeenteleden. Op de duur bleek dat een te zware belasting te zijn voor de inleiders. Er werd toen gekozen voor de huidige vorm: predikanten uit verschillende kerken werden gevraagd om een avond te verzorgen. Het betreft predikanten uit de Hervormde kerk (PKN), Christelijk Gereformeerde kerk en Gereformeerde Gemeente.

De bijeenkomsten vinden plaats in de Hoeksteen te Middelharnis. Per bijeenkomst wordt een bedrag gevraagd van € 4.-. In de pauze wordt thee of koffie geserveerd.
Het aantal bezoekers is de laatste jaren fors teruggelopen, mede door de kerkscheuring. Het gemiddeld aantal bezoekers ligt tussen de 40 en 50. Maar dat kan niet alleen door de kerkscheuring komen, dat het aantal bezoekers zo is afgenomen. Maar wat is dan wel de oorzaak? Geen interesse? Andere prioriteiten? Onderwerpen niet interessant genoeg? Voor ons als stuurgroep zijn dit vragen waarop we geen antwoord weten.

Reacties van uw kant zijn welkom.

Seizoen 2017-2018

Datum Spreker Onderwerp
18-09-2017 Dr. H. Klink (Hoornaar) “Willem van Oranje en de gereformeerde gezindte”
16-10-2017 Ds. S.A. Doolaard (Krabbendijke) “Geestelijke aspecten rondom het levenseinde”
20-11-2017 Ds. A.D. Fokkema (Kerkwerve) “Verzoeking en beproeving in ons persoonlijk leven”
22-01-2018 Ds. W.A. Capelle (Noordeloos) “De engelen en hun dienst”
19-02-2018 Dr. M,. Klaassen (Arnemuiden) “Onderzoekt de schriften, want gij meent in dezelve het eeuwige leven te hebben en die zijn het die van Mij getuigen”
19-03-2018 Dhr. W. Budgen (Moerkapelle) “Beeldcultuur tegenover leescultuur”

Seizoen 2018-2019

Op het moment van schrijven zijn er nog twee cursusavonden. Tot op heden mogen we terug zien op een geslaagd seizoen. De behandelde onderwerpen waren van behoorlijk gehalte en als u niet geweest bent, hebt u echt wat gemist. Jammer dat zoveel gemeenteleden, niet alleen uit Middelharnis, maar ook uit andere gemeenten verstek laten
gaan. Geen interesse, dat kan toch niet? Wat dan? Al meerdere keren hebben we via dit blad geprobeerd om er achter te komen, waarom u er niet was. Natuurlijk kunt u daar een reden voor hebben, of bent u niet meer in staat om naar ‘De Hoeksteen’ te komen.
We wijzen u er dan op, dat de lezingen ook via de kerkradio te beluisteren zijn. Ook kunt u ze terugvinden op de website van onze gemeente. Mogelijkheden genoeg. Als u opmerkingen heeft horen wij die graag. Vooral door de inzet van Arie Westerhuis kunnen
wij u nu al het programma voor het nieuwe seizoen aanbieden. Wij zijn van mening dat wij u een leerzaam programma kunnen aanbieden. Heel gevarieerd en zeker goed om de data in uw agenda te noteren. Het is alsvolgt samengesteld (alles onder het voorbehoud van Jacobus):
Datum Preker Onderwerp
17 september 2018 Ds. C. P. de Boer,  Chr. Gereformeerd predikant in Sliedrecht “de Bekering van Israel”
22 oktober 2018
Ds. J. van Walsum Chr. Gereformeerd predikant in Leerdam
(oud plaatsgenoot)
“De Dordtse Leerregels”
19 november 2018
Ds. C. W. Rentier, Amersfoort
Directeur Stichting Kerk en Moslim.
“de Islam”
21 januari 2019 Ds. J. Th. Pronk, Hervormd predikant in Sirjansland “Schepping of evolutie”
18 februari 2019 Ds. D. W. Tuinier, predikant Geref. Gem. in Waarde “nog niet bekend”
18 maart 2019 Ds. A. L. Molenaar, Hervormd predikant te Yerseke. “nog niet bekend”
Ondertussen heb ik in de bijeenkomst van 18 maart 2018 afscheid genomen van de stuurgroep, na een periode van ruim 30 jaar. We zijn indertijd begonnen in de oude Maurits samen met de heren Van Hoorn en Breeman. Eerst verzorgden we zelf de lezingen. We kwamen bij elkaar in twee groepen om de veertien dagen. Na de pauze wissel-
den de inleiders van groep. Op den duur bleek dat een te grote belasting en werd voor de huidige opzet gekozen. Een zwarte bladzij is de scheuring in 2004 wat ook voor onze cursus een behoorlijke aderlating heeft betekend. Omdat de Hersteld Hervormden met
een eigen cursus zijn gestart, samen met de Christelijk  Gereformeerden en de Gereformeerde Gemeente. Ik heb de cursus met veel genoegen maar ook zeker met zegen mogen begeleiden. De laatste jaren samen met Bert van Dis en Arie Westerhuis.
H.R.de.Kreij
H.R. de Kreij

H.R. de Kreij

Contactpersoon