Cursus Geestelijke Vorming

Het komende seizoen gaat de vernieuwde cursus geestelijke vorming van start. Afgelopen winter hebben er gesprekken plaatsgevonden tussen de beide stuurgroepen. Deze hebben plaatsgevonden in goede harmonie. Uiteindelijk is besloten samen te gaan. Een peiling onder onze bezoekers wees uit dat het overgrote deel van harte met een fusie instemde. De coronacrisis heeft er in het voorjaar toe geleid dat nog niet alle gesprekken konden worden afgerond. Toch is er na telefonisch overleg toe besloten het programma in te vullen. Wel is voor de zekerheid besloten pas in oktober te starten inde hoop dat tegen die tijd alle beperkende maatregelen zijn opgeheven. Het seizoen loopt daarom ook een maand langer door. De vernieuwde stuurgroep doet een dringend beroep op u opnieuw deze avonden te bezoeken. Juist in onze tijd is het van uitermate groot belang om ons te bezinnen op allerlei aspecten van het christelijk geloof. Het gevaar is immers zo groot dat we ons slechts door gevoel en emotie laten leiden. Kennis van het christelijk geloof is juist in onze tijd van niet te overschatten belang. Laten we ook pogen ondanks alle verdrietige dingen die er in het verleden gepasseerd zijn elkaar vast te houden. We leven immers in een tijd dat de kerken steeds meer naar de rand van de samenleving worden gedrukt. Daarom hebben zij elkaar meer dan ooit nodig. De avonden worden gehouden in de Rehobothkerk. Let u erop dat de dag veranderd Sevortyan niet meer op maandag- , maar op donderdagavond. Vanuit de PKN, de HHK en de CGK zijn ieder twee sprekers gevraagd. De avonden vangen ook dit seizoen om 19.45 aan. Het cursusgeld bedraagt € 15.– voor de gehele cursus, of € 3.50 per avond, inclusief koffie en excerpt van de lezing.

A. Westerhuis

Contactpersoon