Contactgegevens

Bezoekadres:
Ring 15
3241 CR Middelharnis

Tel. 0187-893010
Bekijk routebeschrijving

Correspondentieadres:
Hervormde Gemeente Middelharnis
p/a. Molenplein 21
3241 MM Middelharnis
Tel. 0187-486523
scriba@hervormdmiddelharnis.nl

Webmaster:
webmaster@hervormdmiddelharnis.nl

Kosters:
J. den Boer, tel. 0187-481042, hansdenboer68@gmail.com
J. Meijer, tel. 0187-664877, jaapencorrymeijer@gmail.com.nl

Rekeningnummers:
NL10 RABO 0341 6266 00 (College van Kerkrentmeesters)
NL24 RABO 0341 6240 20 (Diaconie)

Contactadres voor de verhuur van de kerk voor bijvoorbeeld een huwelijk of concert: Ouderling-kerkvoogd C. Maliepaard, tel. 06-25063240 of via e-mail.