Contactgegevens

Bezoekadres:
Ring 15
3241 CR Middelharnis

Tel. 06-13610014 (Koster H. den Boer)
Bekijk routebeschrijving

Correspondentieadres:
Hervormde Gemeente Middelharnis
Postbus 76
3240 AB  Middelharnis
Tel. 06-14410163
scriba@hervormdmiddelharnis.nl

Webmaster:
webmaster@hervormdmiddelharnis.nl

Kosters:
Hans den Boer, tel. 0187-481042, hansdenboer68@gmail.com
Adwin van der Sluijs, tel. 06-54354657, adwinvandersluijs@gmail.com
Jan Tanis, tel. 06-38931189, jtanis1@freeler.nl
Walter van Kempen, tel. 06-15584004, walter.vankempen@minton.co.uk

Rekeningnummers:
NL10 RABO 0341 6266 00 (College van Kerkrentmeesters)
NL24 RABO 0341 6240 20 (Diaconie)

Contactadres voor de verhuur van de kerk voor bijvoorbeeld een huwelijk of concert:
Kerkrentmeester Gebouwenbeheerder C. Maliepaard, tel. 06-25063240 of via e-mail.